Om oss

Teknolab-Bergen er en forening som holder til i Bergen, og ble stiftet i 2013 som en ideell organisasjon tilsvarende  Teknolab Skole.

For å sikre et godt grunnlag for høyere utdanning og en bærekraftig fremtid, har vi tro på å skape en best mulig læreplattform tidlig, og allerede i barnehage og grunnskole.

Vi ønsker konkret å bidra til at elever i grunnskolen får tilgang til moderne utstyr, kompetente lærere og støtteressurser for problemløsende og utforskende tilnærming til mekanikk, energi, automasjon og robotisering. I dette bildet ligger også økt digital kompetanse, og mulighet for å lære programmering.

Selve arbeidet i Teknolab består av aktivt samarbeid med motiverte lærere, engasjerte foreldre, ingeniørstudenter, og sponsing fra næringslivet.

Vi har etablert en god base på Hjellestad Skole, hvor vårt utstyr blir benyttet i undervisning. Vi har som mål å støtte og samarbeide med flere skoler i Hordaland, slik at utstyret blir benyttet.

Foreningen støtter også opp om elevenes utvikling av sosiale ferdigheter som lederskap, evne til samarbeid, respekt, omsorg og oppriktighet – basert på verdier .